Category Archives: Microdrilling

Báo cáo tình hình hoạt động xây dựng 6 tháng đầu năm 2017

1390_t_HOMEPAGE GAMMA SR

Ngày 09/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1306/BXD-HĐXD gửi Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW về việc báo cáo tình hình hoạt động xây dựng 6 tháng đầu năm 2017. Căn cứ Điều 163, Điều 164 Luật Xây […]

+84938845999